Нормативно-правова база

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРОФСПІЛКИ
ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ
ЗАКОНУК РАЇНИ ПРО КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ І УГОДИ
ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ